KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA/HASTA YAKINI AÇIK RIZA FORMU

EK.1.2.5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA/HASTA YAKINI AÇIK RIZA FORMU

 

Madde 1. Kişisel Veri(ler):

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) m.3/1(d) uyarınca kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; müşteri (hasta/hasta yakını) beyanlarına istinaden, tedarikçilerimiz, çağrı merkezimiz, şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Maltepe Görüntüleme ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Radiologica”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve aktarılması, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Kanun gereğince akdedilen işbu Açık Rıza Formu, müşteri (hasta/hasta yakını) ile akdedilmiş/akdedilecek Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 

Madde 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması:

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun m.5/2 ve m.6/3 hükmü gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenme şartları dışında kalan, aşağıda yer alan veriler yönünden açık rızam talep edilmektedir.

 

A. Müşteri, hizmet sözleşmesinin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla, alınan eski tip nüfus cüzdanı/ehliyet fotokopilerinde yer alan, medeni haline ilişkin kişisel verisi ile kan grubu ve din gibi özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına muvafakat etmektedir.  

Evet                             Hayır

           

B. Müşteri hizmet sözleşmesinin kurulması görüşmelerinde alınan kişisel verilerinin, bir sözleşme kurulmasa ve hizmet gerçekleşmese dahi; yeni proje ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi, hizmet kampanyalarından haberdar edilmesi amacıyla, ilgili mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak işlenmesine ve gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına muvafakat etmektedir.  

Evet                         Hayır      

 


Müşteri, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metnini okuyup incelediğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi, “https://radiologica.com.tr/” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle;

•           Cevizli Mahallesi Fil Yokuşu Sokak No: 22/ Maltepe İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

•           xxxxx@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@radiologica.com.tr adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.

* Daha önce merkezimize geldiniz mi ? :